IglaOTS.pl Regulamin
§1  Postanowienia ogólne


Każdy z użytkowników, jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszymi zasadami. Ich nieznajomość nie będzie powodem do zmniejszenia bądź anulowania kary w przypadku ich złamania.

Użytkownicy tworząc konta, korzystając z nich, przebywając na serwerowym Discord’dzie, potwierdzają zapoznanie się z regulaminem i jego akceptacje.
Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej iglaots.net.
Administracja zastrzega sobie prawdo do czasowej lub stałej blokady gracza bez podawania powodu.
Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność, za umieszczane przez siebie treści, administracja zastrzega sobie prawo do ich moderowania.
Konta są własnością Administracji IglaOTS, a gracze są jedynie ich użytkownikami i nie mogą sobie rościć do nich praw.
Administracja zastrzega sobie prawo do usunięcia kont nieaktywnych użytkowników powyżej 30dni bez zgody użytkownika, w takim przypadku środki jak i przedmioty zgromadzone na koncie ulegają bezpowrotnej utracie.


§2  Publikowanie treści

1. Niedozwolone nazwy postaci
Nazwa gracza nie może naruszać żadnych praw osób trzecich, przepisów prawa, zawierać treści niedozwolonych, podszywać się pod użytkowników lub administrację jak również zachęcać do łamania regulaminu lub godzić w dobre obyczaje.
2. Niedozwolone treści i zachowanie
Zabronione są następujące treści i zachowania:
Propagowanie piractwa, przesyłanie treści pornograficznych, rasistowskich, homofobicznych, łamiących prawo, łamiących regulamin lub dobre obyczaje.
Prowokowanie do kłótni, podsycanie wrogiej atmosfery, spam, zachęcanie do działań łamiących regulamin.
Próba pozyskania danych osobowych innych graczy lub administracji, rozpowszechniania prywatnej korespondencji, danych umożliwiających identyfikacje innych użytkowników lub administracji.
Podszywanie się pod innych użytkowników jak i administrację, jak również wchodzenie w kompetencje administracji.
Celowe wprowadzanie w błąd administracji przez przekazywanie fałszywych informacji.
Rozpowszechnianie fałszywych informacji na temat administracji lub serwera, działających na jego niekorzyść.


§3  Zachowanie w grze

Poza publikowanymi treściami, użytkownicy odpowiadają również za swoje zachowanie w grze.

1. Korzystanie z niedozwolonego oprogramowania
Użycie oprogramowania mającego na celu symulację działań gracza w czasie jego nieobecności, jest zabronione. Wyjątkiem od tej reguły jest mlvl/mana training w miejscach do tego wyznaczonych (domki, depo, trainers). Zastosowanie tego typu oprogramowania do innych celów (przykładowo zbieranie „charm points” na „follow” z wykorzystaniem "magic shooter’a"), jest zakazane.
Administracja nie ponosi odpowiedzialności za straty gracza wynikające z faktu wykorzystywania przez niego nielegalnego oprogramowania.
2. Rozpowszechnianie błędów
Zabronione jest wykorzystywanie błędów w grze przez graczy, wykrycie błędu należy niezwłocznie zgłosić Administracji.
Zabronione jest zachęcanie do łamania regulaminu jak również rozpowszechnianie informacji o błędach celem ich wykorzystywania przez graczy.
Posiadanie informacji o błędzie, lecz jego niezgłoszenie, jest równoznaczne z wykorzystywaniem błędu.
Administracja dołoży wszelkich starań, celem jak najszybszego usunięcia zgłaszanych błędów.
3. Utrudnianie gry
Zabrania się nadużywania mechanik gry nie będących częścią PVP, w celu nękania innych graczy, uniemożliwiając im postęp w grze (blokowanie dostępów do expowisk, questów).
4. Destabilizowanie pracy serwera
Zabrania się pingowania innych użytkowników, ataków na Server mających na celu uniemożliwienie gry.
5. Odwołania
Użytkownikom przysługuje droga odwoławcza, dostępna poprzez kontakt z użyciem system ticketowego na Discord IglaOTS.


§4  Dostęp do gry

1. Połączenie z grą
Administracja nie ponosi i odpowiedzialności za problemy z połączeniem z grą, dołoży jednak wszelkich starań, celem jak najszybszego rozwiązania problemu.
2. Rekompensaty
W przypadku awarii gry, rekompensata jest możliwa, lecz nie jest obowiązkowa, każdorazowo administracja będzie informować graczy o tego typu sytuacji.

§5  Handel

1. Sprzedaż postaci
Sprzedaż postaci odbywa się poprzez wykorzystanie – Char Bazaar.
Zabroniona jest sprzedaż postaci / przedmiotów w grze za inne środki płatnicze niż te dostępne w grze. (RTM – real money trading)
2. Wymiana TC pomiędzy graczami
Handel Igla Coinsami lub inna waluta dostepna na serverze za real tibia coins, tibia coins na innym serverze, realna walute, kryptowalute lub tym podobne jest calkowicie zabroniony i skutkuje konsekwencjami w postaci bana dla sprzedajacego jak i kupujacego.


§6  Discord

1. Regulamin Discord
Regulaminem nadrzędnym dla Serwera Discord IglaOTS jest niniejszy regulamin, użytkownicy dołączając, przebywając na Discordzie, potwierdzają zapoznanie się i akceptacje warunków.
Administracja zastrzega sobie prawo do blokady postaci w grze w przypadku złamania regulaminu Discord IglaOTSjak również blokady Discord w przypadku nagminnego łamania regulaminu gry.


§7  System zgłoszeń

1. Tworzenie zgłoszeń
Zgłoszenia kierowane bezpośrednio do administracji należy realizować przez system Ticketowy dostępny na Discord. Zgłoszenia poza dedykowanym systemem nie będą rozpatrywane, a użytkownicy kierowani będą do utworzenia zgłoszenia.
2. Program Bug Hunty
Użytkownicy poprzez system zgłoszeń, mogą wziąć udział w programie Bug Hunty, zgłaszając administracji znalezione błędy.
Dla użytkowników zaangażowanych w poprawę działalności serwera, przewidywana jest rekompensata w postaci otrzymania zwiększenia Loyalty konta.
Wysokość nagrody, będzie każdorazowo ustalana na podstawie otrzymanego od gracza zgłoszenia.


§8  Kary

1. Nakładanie kar
W przypadku złamania zasad przez użytkownika, zostanie nałożona na niego kara.
Decyzja o formie kary pozostaje wewnętrznymi ustaleniami administracji, a o jej wymierzę użytkownik zostanie poinformowany.

§9  Płatności


1. Zakup
Zakup punktów premium / płatnej usługi jest dobrowolny.
Zakupione punkty można wymienić na bonusowe przedmioty w grze poprzez dedykowany sklep w kliencie gry.
Po zaksięgowaniu wpłaty punkty, zostaną automatycznie przyznane na konto użytkownika.
Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez nas swoich danych osobowych celem przetworzenia transakcji.
Użytkownik wykupując płatną usługę potwierdza, że jest świadom faktu możliwości utracenia uzyskanych dzięki usłudze przynależności lub przywilejów w przypadku utraty dostępu do konta wynikającego z złamania zasad, a także wydarzeń z świata gry.
Dokonanie płatności wiąże się z automatyczną realizacją usługi cyfrowej realizowanej na odległość, przez co prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.
2. Zwroty
Administracja nie odpowiada za nieprawidłowo wykonane przelewy. Użytkownikom przysługuje opcja całkowitego zwrotu środków w przypadku zwrócenia zakupionych punktów w ciągu 14 dni. W przypadku utraty dostępu do konta, wynikającego z złamania regulaminu, nieaktywności, gracze zrzekają się prawa dochodzenia zwrotu zainwestowanych środków.
3. Obciążenia zwrotne
W przypadku zastosowania przez graczy obciążenia zwrotnego (Chargeback), administracja zastrzega sobie prawo do blokady konta użytkownika.
4. Informacje dodatkowe
Administracja nie odpowiada za źle wykonane przelewy.
Akceptujesz przetwarzanie przez nas Twojego adresu e-mail.

Płatności obsługuje firma HotPay i Stripe. Dokonując płatności akcepujesz regulamin HotPay, Stripe i iglaots.net. Prosimy składać reklamacje tutaj, w razie pytań zapraszamy do kontaktu z administracją serwera.
IglaOTS nie odpowiada za nieprawidłowe wykonanie przelewu.
Właścicielem IglaOts.net jest Łukasz Zapotoczny 30-381 Kraków ul. Bobrowa10b - [email protected]Zakładając konto akceptujesz automatycznie regulamin.